Craps

Craps är ett klassiskt tärningsspel med många år på nacken. Den som slår tärningarna kallas shooter och alla spelarna vid bordet (inklusive shootern) ska satsa pengar på om shootern kommer klara ett pass och vinna (pengarna läggs på pass linjen) eller misslyckas och förlora (don?t pass linjen). Det första kastet kallas come out-kast. När shootern kastar detta händer en av tre saker:

  • Shootern kastar 7 eller 11: har gjort en pass och vinner.
  • Shootern kastar 2, 3 eller 12 kallas det craps och shootern förlorar.
  • Shootern kastar något annat (4, 5, 6, 8, 9, 10): en point har etablerats.

Här måste shootern fortsätta kasta tärningarna tills han/hon antingen kastar samma summa igen eller en sjua. Kastar shootern pointnumret igen, vinner han/hon; om shootern däremot kastar en sjua, så förlorar han/hon. Under denna period är det pointnumret och sjuan som påverkar spelet.

Detta gäller alltså om shootern har satsat på pass. Man kan istället satsa på don't pass och då gäller det att shootern inte klarar passen för att vinna.

Att göra insatser i craps är ingen barnlek. Det finns många sätt att satsa och det går att bli rejält förvirrad. Insatserna kan antingen vara rätta (det vill säga att man (shooter som spelare) satsar på att shootern ska klara ett pass. Eller lägger man fel insatser och då tror man att shootern inte klarar ett pass. Kom ihåg, ett pass betyder att en sjua eller elva kastas på första kastet, alternativt kasta pointnumret innan en sjua.

Pass linjen är en insats på att shootern ska klara ett pass, och det är en rätt insats. Dess motsvarighet på fel heter don't pass och fungerar tvärtom.

När en point har etablerats kan man välja taking the odds (rätt) eller laying the odds (fel). Här har spelaren som lade sin insats på pass eller don't pass ta odds och hur mycket mer man får satsa beror på pointens nummer. Om passen klaras, så vinner de som spelat taking the odds, medan om passen inte klaras vinner laying the odds.

Come och don't come-insatser är också motpoler. Men båda är insatser som man också kan lägga när spelet har en point. Lägger man en come eller don't come-insats, så behandlas varje kast som ett come-out kast. Det vill säga här är det återigen nummer sju och elva som styr spelet. Får shootern något av dessa så vinner come, annars vinner don't come.

Förutom att satsa med eller mot shootern, kan man också satsa på ett visst nummer. Dessa satsningar har också olika odds beroende på när i spelet man satsar och vilket nummer man satsar på.